5 mentides sobre els Cicles Formatius que has de saber!

Mentida #1

Els Cicles Formatius només són pels alumnes amb males notes

FALS!  Els Cicles Formatius són útils tant si ets bon estudiant com si ets mal estudiant. L’únic que necessites és tenir ganes de voler aprendre allò que ensenyem! Res més!

Mentida #2

Els Cicles Formatius no tenen sortida al món laboral

MENTIDA!  Segons el Departament d’Educació, l’atur en els joves que han acabat d’estudiar un Cicle Formatiu de Grau Superior és del 8,88%!

Mentida #3

Els conceptes d’un Cicle Formatiu són més senzills

FALS!  FALS! Els temari d’un Cicle Formatiu és molt semblant al de la Universitat.Segurament no és tan extens però el temari d’un Cicle Formatiu et permet poder anar a la Universitat amb una base o bé entrar directament al món laboral. La diferència està amb que en un CF el temari està enfocat des d’un punt de vista més pràctic.

Mentida #4

L’horari de tarda no em permetrà fer res

Un altre copMENTIDA!  L’horari de tarda et permet, entre altres, poder fer les pràctiques d’empresa en horari de matí. Moltes empreses demanen que els estudiants facin les seves pràctiques de matí, per tant, això et permet compaginar estudis i pràctiques fàcilment.

Mentida #5

Els Cicles Formatius no tenen continuïtat formativa

MENTIDA! Després d’acabar un Cicle Formatiu són molt els alumnes que continuen ampliant els seus coneixements amb un altre Cicle Formatiu o bé anant a la Universitat.