Assessorament i Reconeixement

El Col·legi Cultural ofereix el servei d’assessorament i reconeixement. Aquest servei s’adreça a les persones que vulguin obtenir un reconeixement acadèmic d’un determinat Cicle Formatiu.

Una junta de reconeixement formada per dos professors del Cicle Formatiu avaluarà l’usuari. Tot seguit realitzarà un informe d’assessorament amb la informació que aporti la persona interessada. A l’informe hi constaran les Unitats Formatives que vol que li siguin reconegudes. En el cas que la junta reconegui acadèmicament les Unitats Formatives de l’interessat/da, el Centre emetrà un certificat parcial amb valor acadèmic.

Finalment, si l’usuari vol obtenir el títol del Cicle Formatiu i convalidar les Unitats Formatives reconegudes s’haurà de matricular al Cicle Formatiu. Si es completa un mòdul a través del reconeixement hi constarà un “convalidat” a l’expedient acadèmic.

El col·legi Cultural ofereix aquest servei per a les següents famílies professionals de Cicle Formatiu de Grau Superior:

  • Administració i Finances – 10 places
  • Informàtica i Comunicacions – 10 places

Per les famílies de Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

  • Sistemes Microinformàtics i Xarxes – 10 places

Els interessats heu de complimentar el Model 05 i entregar-lo al Centre o bé contactar amb nosaltres.

Assessorament i Reconeixement Cicles Formatius

Documentació necessària

Model 05
Compromís de qualitat
Calendari de sol·licituds