Assessorament i Reconeixement

Aquest servei s’adreça a les persones que vulguin obtenir un reconeixement acadèmic d’un determinat Cicle Formatiu.

Una junta de reconeixement formada per dos professors del Cicle Formatiu avaluarà l’usuari. Tot seguit realitzarà un informe d’assessorament amb la informació que aporti la persona interessada. A l’informe hi constaran les Unitats Formatives que vol que li siguin reconegudes. En el cas que la junta reconegui acadèmicament les Unitats Formatives de l’interessat/da, el Centre emetrà un certificat parcial amb valor acadèmic.

Finalment, si l’usuari vol obtenir el títol del Cicle Formatiu i convalidar les Unitats Formatives reconegudes s’haurà de matricular al Cicle Formatiu. Si es completa un mòdul a través del reconeixement hi constarà un “convalidat” a l’expedient acadèmic.

El col·legi Cultural ofereix aquest servei per a les següents famílies professionals:

  • Administració i Finances
  • Informàtica i Comunicacions.

Els interessats heu de complimentar el Model 05 i entregar-lo al Centre o bé contactar amb nosaltres.

Model 05
Compromís de qualitat