Llista d’alumnes assignats ESO

Publicació dels alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició per a ESO.

.

Llista d’espera