CFGM en Informàtica – Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)

Cicle Formatiu de Grau Mitj`à Sistemes Microinformàtics i Xarxes Formació Professional

Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Informàtica?

La Formació Professional en informàtica és un tipus d’estudi que t’ofereix la possibilitat de completar els teus coneixements tant a nivell acadèmic com professional. El món de la informàtica i xarxes és un camp que està en ple desenvolupament. Les xarxes i la tecnologia s’han fet un lloc a la nostra vida quotidiana, per aquesta raó, les empreses creen llocs de treball relacionats amb aquest camp.

Has de saber que si tens experiència prèvia laboral dins del món de la informàtica, el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses el CFGM en Informàtica (Sistemes Microinformàtics i Xarxes) podràs completar els teus estudis amb un Cicle Formatiu Superior en Ciberseguretat, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral.

 • Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
 • Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat. Camp Informàtica i Xarxes.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.617 hores lectives i 383 hores de formació en empreses.

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips.

Descobrireu i coneixereu els components d’un ordinador i aprendreu a instal·lar programari de gestió d’equips i a mantenir-los.

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistemes operatius  Windows i Linux.

Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 5: Xarxes Locals

Estudi de les xarxes locals on aprendreu a configurar commutadors i encaminadors per detectar i resoldre incidències.

Mòdul 6: Seguretat informàtic

Aprendreu els processos que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

Instal·lareu i configurareu serveix de xarxa com ara DNS, DHCP, correu electrònic, etc.

Mòdul 8: Aplicacions Web

Treballareu la instal·lació i configuració d’aplicacions web, serveus de gestió d’arxiu, gestors de continguts i portals webs d’aprenentatge. Aprendreu a desenvolupar llocs web amb HTML i CSS.

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 11: Anglès tècnic

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de la informàtica.

Mòdul 12: Síntesi

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 383 hores en un centre de treball.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Help Desk – Suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.

Aquesta titulació permet:

 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent (homologat a Espanya).
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Superar el curs de formació específic per l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de grau mitjà per a persones de 17 o més anys.

Sol·licita informació!

  Etapa concertada

  Telèfon: 93 389 58 06
  Mòbil: 689 535 477
  Correu: ciclesformatius@culturalbadalona.com

  Empreses amb les que col·laborem