Mesures per fer front al nou coronavirus SARS-CoV-2 (12/03/2020)

La Direcció del Centre informa que el Departament d’Educació seguint les instruccions del Departament de Salut i, com a mesura excepcional per contenir el nou coronavirus SARS-CoV.2, manté l’activitat lectiva a través d’eines en línia per estar en contacte amb els alumnes i les famílies. A més a més, quedat suspeses les activitats extraescolars.

Actualment estem treballant en les noves mesures de seguretat per fer front al procés de desconfinament amb l’objectiu d’oferir la màxima seguretat dins del Col·legi.

Us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

El Departament d’Educació farà arribar a la Direcció del centre les indicacions pertinents en relació als dubtes que puguin sorgir. Des de la Direcció del Centre us anirem informant de totes les novetats referents a la notícia.

Recordeu que qualsevol comunicació la farem a través dels nostres canals oficials o via comunicació interna.

Sobre l’activitat lectiva, els Equips Docents del Col·legi Cultural porta setmanes treballant enfront aquesta situació, així que, tot i que el Centre resta tancat l’activitat lectiva segueix. Totes les professores i professors han realitzat un conjunt d’activitats que els alumnes hauran de realitzar a casa per tal que aquesta situació no afecti al seu rendiment.

Finalment, recordar-vos que, en cas de tenir sospites d’estar afectats pel coronavirus, abans de trucar al 061 feu aquest test del Departament de Salut.

Què és el coronavirus?
Què expliquem als infants?
Ens sabem rentar les mans?
Esvaïm inquietuds

Aquesta informació està en revisió permanent.