Certificacions MOS

El curs passat els alumnes de Cicles Formatius es van examinar per obtenir la Certificació de Microsoft Office Specialist (MOS). Per tal que es puguin examinar tenen a la seva disposició la plataforma Jasperactive. En aquesta plataforma tenen habilitat tot el temari necessari per preparar-se. A més a més, també tenen disponibles exàmens de prova.

Els alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior i Grau Mitjà tenen l’opció de certificar-se en Word Core, Word Expert, Excel Core, Excel Expert Access i Power Point. Aquest curs passat s’hi van inscriure 42 alumnes del quals 35 van obtenir la seva certificació. Això suposa un 83,33% d’alumnes que han superat els 700 punts sobre 1.000 necessaris per certificar-se.

Aquest curs 2021 – 2022 els alumnes tindran l’opció de Certificar-se de nou. Esperem que aquest any els resultats vagin igual de bé!

Certificació MOS

Alumnes que han

obtingut la Certificació

Alumnes inscrits % d’alumnes

certificats

Word Core 10 alumnes 10 alumnes 100%
Word Expert 6 alumnes 12 alumnes 50%
Excel Core 14 alumnes 15 alumnes 93,33 %
Excel Expert 1 alumne 1 alumne 100 %
Access 2 alumnes 2 alumnes 100 %
Power Point 2 alumnes 2 alumnes 100 %
Total 35 alumnes 42 alumnes 85,33%