Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)

SMX

Per què estudiar ?

El món de la informàtica és un territori que encara està per explorar. Avui en dia la societat va cap a un camí més tecnològic on la informàtica hi està més que present. Si vols formar part d’aquest món i tens ganes de descobrir-lo des de un punt de vista més tècnic, aquest és el teu cicle. Inscriu-te!

Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb possibilitat de compaginar amb el món laboral.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en empreses.

Estudiar al Col·legi Cultural m’ha permès demostrar-me a mi mateixa que amb esforç i dedicació puc aconseguir els meus objectius.

Carla Fidalgo Rosas, Col·legi Cultural

Estic al Col·legi Cultural des de ben petit, això m’ha permès passar per totes les etapes educatives i finalitzar amb Cicles Formatius, uns Cicles que m’han donat la possibilitat d’enfocar la meva vida a un entorn més tècnic i descobrir la meva vocació.

Iván Sánchez Pérez, Col·legi Cultural

Vaig entrar al Col·legi Cultural quan era petit i he passat per totes les etapes educatives fins a Cicles Formatius. Ara, he sortit del Col·legi amb feina i amb una gran motivació.

David Pol Sànchez Martos, Col·legi Cultural

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips.

Descobrireu i coneixereu els components d’un ordinador i aprendreu a instal·lar programari de gestió d’equips i a mantenir-los.

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistemes operatius  Windows i Linux.

Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 5: Xarxes Locals

Estudi de les xarxes locals on aprendreu a configurar commutadors i encaminadors per detectar i resoldre incidències.

Mòdul 6: Seguretat informàtic

Aprendreu els processos que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

Instal·lareu i configurareu serveix de xarxa com ara DNS, DHCP, correu electrònic, etc.

Mòdul 8: Aplicacions Web

Treballareu la instal·lació i configuració d’aplicacions web, serveus de gestió d’arxiu, gestors de continguts i portals webs d’aprenentatge. Aprendreu a desenvolupar llocs web amb HTML i CSS.

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 11: Anglès tècnic

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de la informàtica.

Mòdul 12: Síntesi

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Help Desk – Suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.
Aquesta titulació permet:

 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent (homologat a Espanya).
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Superar el curs de formació específic per l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de grau mitjà per a persones de 17 o més anys.

Telèfon de contacte

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 389 58 06
Correu: fct@culturalbadalona.com
Adreça: C/Termes Romanes, 10 – Badalona

.

Formulari de contacte