Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)

SMX

Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Informàtica?

El món de la informàtica és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana, per aquesta raó, les empreses creen llocs de treball relacionats amb aquest entorn. Si tens ganes de descobrir les teves habilitats i competències tecnològiques des d’un punt de vista més pràctic, aquest és el teu cicle formatiu. Inscriu-te forma’t professionalment!

Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb possibilitat de compaginar amb el món laboral.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en empreses.

Cicles Formatius. Etapa Concertada. Col·legi Cultural.

Estudiar al Col·legi Cultural m’ha permès demostrar-me a mi mateixa que amb esforç i dedicació puc aconseguir els meus objectius.

Carla Fidalgo Rosas, Col·legi Cultural
Cicles Formatius. Etapa Concertada. Col·legi Cultural.

Estic al Col·legi Cultural des de ben petit, això m’ha permès passar per totes les etapes educatives i finalitzar amb Cicles Formatius, uns Cicles que m’han donat la possibilitat d’enfocar la meva vida a un entorn més tècnic i descobrir la meva vocació.

Iván Sánchez Pérez, Col·legi Cultural

Vaig entrar al Col·legi Cultural quan era petit i he passat per totes les etapes educatives fins a Cicles Formatius. Ara, he sortit del Col·legi amb feina i amb una gran motivació.

David Pol Sànchez Martos, Col·legi Cultural

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips.

Descobrireu i coneixereu els components d’un ordinador i aprendreu a instal·lar programari de gestió d’equips i a mantenir-los.

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistemes operatius  Windows i Linux.

Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 5: Xarxes Locals

Estudi de les xarxes locals on aprendreu a configurar commutadors i encaminadors per detectar i resoldre incidències.

Mòdul 6: Seguretat informàtic

Aprendreu els processos que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

Instal·lareu i configurareu serveix de xarxa com ara DNS, DHCP, correu electrònic, etc.

Mòdul 8: Aplicacions Web

Treballareu la instal·lació i configuració d’aplicacions web, serveus de gestió d’arxiu, gestors de continguts i portals webs d’aprenentatge. Aprendreu a desenvolupar llocs web amb HTML i CSS.

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 11: Anglès tècnic

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de la informàtica.

Mòdul 12: Síntesi

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Help Desk – Suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.

Aquesta titulació permet:

 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent (homologat a Espanya).
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Superar el curs de formació específic per l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de grau mitjà per a persones de 17 o més anys.

Telèfon de contacte

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 384 04 51 de 10 a 13 hores
Correu: fct@culturalbadalona.com
Adreça: C/Termes Romanes, 10 – Badalona

.

Formulari de contacte

[recaptcha]