Treball en equip

Els alumnes de secundària han treballat a les aules activitats per promoure la cooperació i el treball en equip.