Adquisició llibres pel proper curs 2019/20

En estudiar la planificació pel proper curs, el Col·legi Cultural creu convenient lliurar els llibres de text als alumnes que han superat l’actual curs acadèmic.

Per recollir els llibres serà necessari lliurar el full “Exemplar per lliurar al Centre” degudament complimentat i signat per les famílies indicant el nom i cognoms de l’alumne.

El cobrament serà a partir del dia 26 de juliol seguint el mateix procediment amb el que s’abonen les mensualitats del Centre. En el cas de recollir els llibres al setembre el cobrament es farà a partir del 20 de setembre.

Calendari de recollida pel mes de juliol

 • 1r i 2n d’Ed. Primària: dia 10 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 3r i 4t d’Ed. Primària: dia 11 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 5è i 6è d’Ed. Primària: dia 12 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 1r i 2n d’ESO: dia 15 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dia 16 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 1r de Batxillerat: dia 17 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 2n de Batxillerat: dia 18 de juliol de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.

Només es repartiran llibres els dies indicats. No es passarà per les classes per fer el lliurament de llibres. Només es lliuraran llibres a l’aula en cas de llibres pendents que no hagin servit les editorials en les dates fixades.

Calendari de recollida pel mes de setembre

 • 1r i 2n d’Ed. Primària: dia 3 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 3r i 4t d’Ed. Primària: dia 4 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 5è i 6è d’Ed. Primària: dia 5 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 1r i 2n d’ESO: dia 6 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dia 6 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 1r de Batxillerat: dia 9 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 2n de Batxillerat: dia 10 de setembre de 12:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 17:30 hores.
 • 1r i 2n Grau Mitjà Informàtica (SMX): dia 12 de setembre de 17:00 a 19:00 hores.
 • 1r i 2n Grau Superior Informàtica (ASIX): dia 12 de setembre de 17:00 a 19:00 hores.
 • 1r i 2n Grau Superior d’Administració i Finances (AF): dia 12 de setembre de 17:00 a 19:00 hores.

Només es repartiran llibres els dies indicats. No es passarà per les classes per fer el lliurament de llibres. Només es lliuraran llibres a l’aula en cas de llibres pendents que no hagin servit les editorials en les dates fixades.

A on puc recollir els llibres?

El lliurament de llibres es farà a l’edifici de Cicles Formatius i Batxillerat C/ Termes Romanes, 10.

Només s’acceptaran devolucions en cas que els llibres siguin defectuosos.

Llistat de llibres d’Educació Primària

1r i 2n de Primària
3r i 4t de Primària
5è i 6è de Primària

..

.

Llistat de llibres d’Educació Secundària

1r i 2n de la ESO
3r i 4t de la ESO

..

.

Llistat de llibres de Batxillerat

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

..

.

Llistat de llibres de Cicles Formatius

1r i 2n de CFGM SMX
1r i 2n de CFGS ASIX
1r i 2n de CFGS AF

..

.

Llistat de llibres d’itineraris d’ESO i Batxillerat

Itineraris 4t ESO
Itineraris Batxillerat