Adquisició llibres pel proper curs 2021 – 2022

En estudiar la planificació pel proper curs, el Col·legi Cultural creu convenient lliurar els llibres de text als alumnes que han superat l’actual curs acadèmic.

Per recollir els llibres serà necessari lliurar el full “Exemplar per lliurar al Centre” degudament complimentat i signat per les famílies indicant el nom i cognoms de l’alumne.

El cobrament serà a partir del dia 28 de juliol seguint el mateix procediment amb el que s’abonen les mensualitats del Centre. En el cas de recollir els llibres al setembre el cobrament es farà a partir del 22 de setembre.

Informació protocol per la COVID-19

Degut a l’efecte de la COVID-19 el principal objectiu del Col·legi és el d’evitar aglomeracions durant la recollida de llibres. Per aquesta raó s’hauran de seguir les següents mesures:

 • És obligatori l’ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat.

 • Només pot venir una persona per recollir els llibres.

 • A fi d’evitar diversos viatges al Centre, en cas de tenir dos o més fills podeu recollir tots els llibres el mateix dia sempre que aquest pertanyi a la recollida de llibres del germà gran. Per exemple: Alumne de 3r de primària i germà de 1r d’ESO. Heu de venir el dia de 1r de la ESO per recollir els dos.

 • Al mes de setembre s’haurà de respectar obligatòriament els dies de recollida i curs. El dia següent de la recollida d’un curs no tindrem cap llibre que s’hagi lliurat el dia anterior. Si per algun motiu no poguéssiu assistir podeu autoritzar la recollida a una altra persona.

 • S’han d‘encarregar tots aquells que vulguin llibres digitals a l’ESO. Qui no vingui els dies indicats al juliol o al setembre hauran de comprar directament al web de l’editorial i al preu que ells marquin.

 • En cas d‘alumnes repetidors de curs, també han de comprovar els llibres del següent curs i venir els dies indicats per recollir els llibres que necessitin.

Calendari de recollida pel mes de juliol

 • 1r i 2n d’Ed. Primària: dia 12 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’Ed. Primària: dia 13 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 5è i 6è d’Ed. Primària: dia 14 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r i 2n d’ESO: dia 15 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dia 16 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r de Batxillerat: dia 19 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 2n de Batxillerat: dia 20 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.

Només es repartiran llibres els dies indicats. No es passarà per les classes per fer el lliurament de llibres. Només es lliuraran llibres a l’aula en cas de llibres pendents que no hagin servit les editorials en les dates fixades.

Calendari de recollida pel mes de setembre

 • 1r i 2n d’Ed. Primària: dia 1 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’Ed. Primària: dia 2 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 5è i 6è d’Ed. Primària: dia 3 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r i 2n d’ESO: dia 6 de setembre de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dia 7 de setembre d’11:00 a 13:00.
 • 1r de Batxillerat: dia 7 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 2n de Batxillerat: dia 8 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r i 2n Grau Mitjà Informàtica (SMX): dia 14 de setembre després de la reunió.
 • 1r i 2n Grau Superior Informàtica (ASIX): dia 14 de setembre després de la reunió.
 • 1r i 2n Grau Superior d’Administració i Finances (AF): dia 14 de setembre després de la reunió.

Només es repartiran llibres els dies indicats. No es passarà per les classes per fer el lliurament de llibres. Només es lliuraran llibres a l’aula en cas de llibres pendents que no hagin servit les editorials en les dates fixades.

A on puc recollir els llibres?

El lliurament de llibres serà al Centre de C/Termes Romanes, 8-10 (Edifici de Cicles Formatius i Batxillerat).

No s’acceptaran devolucions excepte si els llibres són defectuosos.

Llistats de llibres

Llibres Primària
Llibres ESO
Llibres itineraris 4t ESO

.

Llibres Batxillerat
Llibres modalitats Batxillerat
Llibres Cicles Formatius