Adquisició llibres pel proper curs 2022 – 2023

En estudiar la planificació pel proper curs, el Col·legi Cultural creu convenient lliurar els llibres de text als alumnes que han superat l’actual curs acadèmic.

Per recollir els llibres serà necessari lliurar el full “Exemplar per lliurar al Centre” degudament complimentat i signat per les famílies indicant el nom i cognoms de l’alumne.

El cobrament serà a partir del dia 31 de juliol seguint el mateix procediment amb el que s’abonen les mensualitats del Centre. En el cas de recollir els llibres al setembre el cobrament es farà a partir del 12 de setembre.

Es recomana que, com per aquest inici de curs 22/23, els alumnes s’incorporen abans al mes de setembre, vingueu al mes de juliol, en la manera que us sigui possible.

Calendari de recollida pel mes de juliol

 • 1r i 2n d’Ed. Primària: dia 18 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’Ed. Primària: dia 19 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 5è i 6è d’Ed. Primària: dia 20 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r i 2n d’ESO: dia 21 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dia 22 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r de Batxillerat: dia 25 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 2n de Batxillerat: dia 26 de juliol d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.

Només es repartiran llibres els dies indicats. No es passarà per les classes per fer el lliurament de llibres. Només es lliuraran llibres a l’aula en cas de llibres pendents que no hagin servit les editorials en les dates fixades.

Calendari de recollida pel mes de setembre

 • Ed. Primària: dia 1 i 2 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r i 2n d’ESO: dia 5 de setembre de 16:00 a 18:00 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dia 5 de setembre d’11:00 a 13:00.
 • 1r de Batxillerat: dia 6 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 2n de Batxillerat: dia 6 de setembre d’11:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
 • 1r i 2n Grau Mitjà Informàtica (SMX): dia 7 de setembre després de la reunió.
 • 1r i 2n Grau Superior Informàtica (ASIX): dia 7 de setembre després de la reunió.
 • 1r i 2n Grau Superior d’Administració i Finances (AF): dia 7 de setembre després de la reunió.

Només es repartiran llibres els dies indicats. No es passarà per les classes per fer el lliurament de llibres. Només es lliuraran llibres a l’aula en cas de llibres pendents que no hagin servit les editorials en les dates fixades.

A on puc recollir els llibres?

El lliurament de llibres serà al Centre de C/Termes Romanes, 8-10 (Edifici de Cicles Formatius i Batxillerat).

No s’acceptaran devolucions excepte si els llibres són defectuosos.

Llistats de llibres

Llibres Primària
Llibres ESO
Llibres itineraris 4t ESO

.

Llibres Batxillerat
Llibres Cicles Formatius