Slide CFGS Administració i Finances CFGS Administració i Finances CFGS Administració i Finances CFGS Administració i Finances

La Formació Professional en Administració i Finances és un tipus d’estudis que obre als alumnes les portes a noves possibilitats tant acadèmiques i professionals. El món de l’empresa i les finances és un món que està present en el món laboral. Cursar la Formació Professional en Administració i Finances és una bona opció per incorporar-te al món empresarial. Has de saber que si tens experiència laboral prèvia dins d’aquesta branca professional el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses aquest Cicle Formatiu podràs completar els teus estudis amb un altre Cicle, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral. A més, el Col·legi disposa d’un conveni amb la UNIR mitjançant el qual podràs cursar un Grau en Empresa en només dos anys. Aquesta opció implica una sèrie de beneficis per tots els alumnes i exalumnes del Col·legi.

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances
 • Objectiu: Aprendre i entendre les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública i/o privada.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.584 hores lectives i 416 hores de formació en empreses.

Mòdul 1: Comunicació i atenció al client

Aprendreu que la comunicació i l’atenció al client és una eina de gestió dins de totes les organitzacions.

Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Coneixereu quina és la informació jurídica i documentació necessària per a la constitució i funcionament d’una empresa.

Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Un dels departaments més importants dins d’una empresa és el de Recursos Humans. En aquest mòdul aprendreu com funciona la gestió de professionals d’una empresa.

Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 6: Anglès

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de l’administració.

Mòdul 7: Gestió de recursos humans

Obtindreu una visió sobre el procés de contractació i les obligacions administratives de l’empresari amb la Seguretat Social.

Mòdul 8: Gestió financera

Analitzareu i fareu previsions financeres d’una empresa així com càlculs de l’impacte de diferents productes al mercat.

Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat

Aprendreu a fer un anàlisi econòmic i financer d’una empresa.

Mòdul 10: Gestió logística i comercial

Obtindreu una àmplia visió sobre la logística d’una empresa i l’impacte que té aquesta logística sobre l’economia d’una entitat.

Mòdul 11: Simulació empresarial

Creareu una empresa i vosaltres mateixos aprendreu a fer-la fareu viable.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 13: Projecte d’administració i finances

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 14: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 416 hores en un centre de treball.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Sector econòmic d’una gran, mitjana o petita empresa.
 • Sector bancari.
 • Assessor jurídic i/o fiscal.
 • Tècnic en gestories.
 • Serveis d’auditoria comptable.
 • Assessor comercial.
 • Gestió del control empresarial.

Aquesta titulació permet continuar amb els següents estudis:

 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Disposar del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Disposar del títol tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior en formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la unviersitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què t’oferim?

Contacta amb nosaltres!

  La opinió dels nostres alumnes és molt important per nosaltres

  Actualment estic cursant el segon curs de Cicle Formatiu de Grau Superior c’Administració i Finances, una de les coses que m’agrada destacar és la proximitat del professorat i l’atenció personalitzada que hem rebut des d’un primer moment.

  Oriol Escribano, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Administració i Finances

  He iniciat els meus estudis en Administració i Finances al Col·legi Cultural. Quan acabi els meus estudis, amb els coneixements adquirits, m’agradaria poder continuar la meva formació a la Universitat.

  Laia Pérez Rodríguez, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Administració i Finances

  Les pràctiques d’empresa m’han permès fer un primer contacte amb el món laboral. Els coneixements adquirits a l’aula i a les permetran incorporar-me al món laboral amb tota la seguretat i habilitats professionals necessàries.

  Marc Galeano, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Administració i Finances

  Quan acabi els estudis tinc intenció d’accedir al món laboral. Cursar un CFGS en Administració i Finances m’ha permès conèixer què és el que es demana actualment al món empresarial i adquirir tots els coneixements necessaris.

  Raquel Palahí Camacho, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Administració i Finances

  He començat els meus estudis al Col·legi cursant el CFGS en Administració i Finances. Des del primer moment he sentit com l’equip docent es preocupa que l’alumnat adquireixi tots els coneixements necessaris i que tots i totes ens sentim inclosos.

  Rose Lady Fabiola Galué Gonzàlez, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Administració i Finances

  Estic al Col·legi des de ben petit, després de cursar un Batxillerat vaig decidir continuar la meva formació amb un CFGS en Administració i Finances. Amb les classes i pràctiques he adquirit un conjunt d’habilitats professionals i personals que em permetran, l’any que ve, continuar els meus estudis  a la Universitat o incorporar-me al món laboral.

  Joaquim Diestre Real, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Administració i Finances

  El nostre cicle en xifres

  + 0
  anys d’experiència impartint Cicles Formatius.
  + 0
  alumnes graduats en CFGS i CFGM.
  0%
  Dades d’inserció laboral un cop acabats els estudis*
  0%
  Alumnes que continuen la seva formació*

  *Dades facilitades pel Departament d’Educació. Font: aquí.

  Altres estudis que et poden interessar

  Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Família professional: Informàtica i Comunicacions.

  Àmbit professional: Tecnologies de la informació.

  Durada: 2000 hores distribuïdes en 2 anys.  1617 hores lectives i 383 en centres de treball.

  Ves al Cicle Formatiu

  Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  Família professional: Informàtica i Comunicacions.

  Àmbit professional: Tecnologies de la informació.

  Durada: 2000 hores distribuïdes en 2 anys.  1617 hores lectives i 383 en centres de treball.

  Ves al Cicle Formatiu

  Empreses amb les que col·laborem: