Batxillerat – Etapa concertada

Batxillerat concertat Badalona

El batxillerat és una etapa d’educació postobligatòria de dos cursos acadèmics. El centre ofereix dues modalitats (ciències i lletres) distribuïts en quatre itineraris: humanístic, social, científic i tecnològic. Però amb l’àmplia oferta d’optatives, l’alumne/a pot construir el seu propi itinerari.

Un cop finalitzada l’etapa de Batxillerat han de decidir el camí a seguir: presentar-se a les proves d’accés a la universitat (PAU) o accedir de manera directa a estudis de Cicles Formatius de Grau Superior.

Preparem les proves d’accés a la Universitat (PAU) i les proves d’aptitud per a l’accés a determinats Graus Universitaris (PAP); tant pels alumnes de Batxillerat com pels alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.

Acompanyament i formació són les nostres senyes d’identitat. La personalització del procés d’ensenyament – aprenentatge permet als nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves competències i talents.

En els darrers anys, alumnes del nostre centre han estat premiats a les PAU, per tenir les millors notes de Catalunya.

Pel volum d’alumnes presentats a les PAU i rigor en la nostra tasca docent la Coordinadora de les PAU ens va declarar seu d’exàmens PAU la convocatòria 2020 i la convocatòria 2021. Una tasca que vam assumir amb responsabilitat de servei a la ciutat de Badalona i amb èxit organitzatiu.

El Batxillerat en dades

El batxillerat al Col·legi Cultural està present des de fa 25 anys, en aquest temps uns 2000 alumnes han aprovat les proves d’accés a la universitat.

Cada any al voltant del 80% dels nostres alumnes decideixen presentar-se a les proves d’accés a la universitat i gairebé amb un ple d’aprovats.

Així mateix el nivell que presenten els nostres alumnes l’avalen els Premis extraordinaris de batxillerat que la Generalitat atorga als nostres alumnes.

Ens podeu trobar al C/Termes Romanes, 10. Badalona.

Coordinació: Mª Carmen García Romero – Emilio Díaz Castillo

Descarrega’t el tríptic!
Estades a l’estranger

Les nostres modalitats

Cicles Formatius. Etapa Concertada. Col·legi Cultural.

Batxillerat Humanístic

Batxillerat Humanístic

En aquest itinerari podràs endinsar-te en el món de la literatura i de les llengües.

Més informació
Col·legi Cultural Badalona Etapa concertada

Batxillerat en Ciències Socials

Batxillerat en Ciències Socials

Aquest itinerari permet entendre la societat en la qual vivim i anar cap a estudis orientats a la societat i l’empresa.

Més informació
Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Batxillerat Científic

Batxillerat Científic

Aquest és un itinerari que permet formar-te com a científic i, de manera pràctica al laboratori, descobriràs els conceptes teòrics treballats a l’aula.

Més informació
Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Batxillerat Tecnològic

Batxillerat Tecnològic

És un itinerari científic-tècnic que permet introduir-te en el món de les enginyeries i l’arquitectura.

Més informació