Batxillerat – Etapa concertada

Batxillerat concertat Badalona

El batxillerat és una etapa d’educació postobligatòria de dos cursos acadèmics. El centre ofereix dues modalitats (ciències i lletres) distribuïts en quatre itineraris: humanístic, social, científic i tecnològic. Però amb l’àmplia oferta d’optatives, l’alumne/a pot construir el seu propi itinerari.

Un cop finalitzada l’etapa de Batxillerat han de decidir el camí a seguir: presentar-se a les proves d’accés a la universitat (PAU) o accedir de manera directa a estudis de Cicles Formatius de Grau Superior.

Preparem les proves d’accés a la Universitat (PAU) i les proves d’aptitud per a l’accés a determinats Graus Universitaris (PAP); tant pels alumnes de Batxillerat com pels alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.

Acompanyament i formació són les nostres senyes d’identitat. La personalització del procés d’ensenyament – aprenentatge permet als nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves competències i talents.

En els darrers anys, alumnes del nostre centre han estat premiats a les PAU, per tenir les millors notes de Catalunya.

Pel volum d’alumnes presentats a les PAU i rigor en la nostra tasca docent la Coordinadora de les PAU ens va declarar seu d’exàmens PAU la convocatòria 2020 i la convocatòria 2021. Una tasca que vam assumir amb responsabilitat de servei a la ciutat de Badalona i amb èxit organitzatiu.

El Batxillerat en dades

El batxillerat al Col·legi Cultural està present des de fa 25 anys, en aquest temps uns 2000 alumnes han aprovat les proves d’accés a la universitat.

A les PAU 2020 es van presentar 98 alumnes i tots van superar les proves, a les PAU 2021 van ser un total de 103 alumnes presentats i aprovats

Ens podeu trobar al C/Termes Romanes, 10. Badalona.

Coordinació: Mª Carmen García Romero – Emilio Díaz Castillo

Descarrega’t el tríptic!
Estades a l’estranger

Les nostres modalitats

Cicles Formatius. Etapa Concertada. Col·legi Cultural.

Batxillerat Humanístic

Batxillerat Humanístic

En aquest itinerari podràs endinsar-te en el món de la literatura i de les llengües.

Més informació
Col·legi Cultural Badalona Etapa concertada

Batxillerat en Ciències Socials

Batxillerat en Ciències Socials

Aquest itinerari permet entendre la societat en la qual vivim i anar cap a estudis orientats a la societat i l’empresa.

Més informació
Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Batxillerat Científic

Batxillerat Científic

Aquest és un itinerari que permet formar-te com a científic i, de manera pràctica al laboratori, descobriràs els conceptes teòrics treballats a l’aula.

Més informació
Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Batxillerat Tecnològic

Batxillerat Tecnològic

És un itinerari científic-tècnic que permet introduir-te en el món de les enginyeries i l’arquitectura.

Més informació