Batxillerat – Etapa concertada

Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Durant el Batxillerat volem que els nostres alumnes desenvolupin un esperit crític per fer front als reptes de la vida quotidiana així com encaminar-los cap al seu futur professional. Es tracta d’una etapa en la que els alumnes han de prendre una decisió ferma sobre el que volen fer amb la seva vida acadèmica i professional. El nostre objectiu és guiar-los i ajudar-los en la tria de les seves decisions.

El Centre ofereix la possibilitat de cursar el batxillerat en quatre modalitats diferents responent a les necessitats i inquietuds dels alumnes i a les demandes socials. El Batxillerat és una etapa d’educació post-obligatòria que es du a terme en dos anys.

Ens podeu trobar al C/Termes Romanes, 10. Badalona.

Coordinació: Alícia Querol Sagasta.

Descarrega’t el tríptic!
Estades a l'estranger

Els nostres Batxillerats

Cicles Formatius. Etapa Concertada. Col·legi Cultural.

Batxillerat Humanístic

Batxillerat Humanístic

Amb la modalitat del Batxillerat Humanístic podràs endinsar-te dins del món de la literatura i les llengües.

Més informació
Col·legi Cultural Badalona Etapa concertada

Batxillerat en Ciències Socials

Batxillerat en Ciències Socials

Amb la modalitat de Batxillerat en Ciències Socials podràs endinsar-te dins del món de l’economia i entendre el funcionament de les empreses.

Més informació
Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Batxillerat Científic

Batxillerat Científic

Amb la modalitat de Batxillerat Científic podràs endinsar-te dins del món de la Química, la Física i la Biologia. Podràs saber el perquè de molts fenòmens biològics i aprofundir amb pràctiques de laboratori.

Més informació
Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Batxillerat Tecnològic

Batxillerat Tecnològic

Amb la modalitat de Batxillerat Tecnològic podràs endinsar-te dins del món de la tecnologia per tal de veure com aquesta influeix sobre el món en el que vivim i quins usos li’n podem donar.

Més informació