Educació Infantil – Etapa concertada

Petit Cultural

L’Educació Infantil és una de les etapes concertades que oferim al Col·legi. Durant aquesta etapa proporcionem les eines d’aprenentatge necessàries per formar personetes competents, autònomes, responsables i amb valors.

Aprenem construint entorns rics d’aprenentatge, que permet al n@n desenvolupar les seves capacitats a través de diferents propostes metodològiques actives. 

Coordinació i responsable d’admissions: Berta Durán Molina

Descarrega’t el tríptic!

Els nens i nenes de 3 a 6 anys comencen comencen Educació Infantil prenent consciència del propi jo i la seva acceptació i estima. El reconeixement de la seva individualitat ve determinat pels adults amb qui tendeixen a identificar-se. D’ells reben informació sobre les possibilitats i limitacions de cadascú i al mateix temps aprenen formes de comportament i normes socials bàsiques.

La metodologia utilitzada potència l’aprenentatge constructiu i col·laboratiu i promou la reflexió. L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge.

El nostre compromís:

 • Amb les persones, volem aconseguir una bona educació emocional per potenciar els talents, la creativitat i l’emprenedoria.
 • Amb l’aprenentatge, potenciem l’autonomia per arribar a superar reptes personals i col·lectius mitjançant la investigació i l’experimentació.
 • Amb el futur, formem persones amb pensament crític, amb opinió pròpia que estiguin preparades per a la nova immersió professional.

A Educació Infantil tenim un lema: Fem família, fem escola“.

Xerrades per a tractar certs temes relacionats amb moments concrets del desenvolupament dels  n@ns.

Reunions periòdiques amb els tutors i tutores per fer un seguiment de l’evolució dels alumn@s durant el curs escolar.

Creiem i compartim amb vosaltres que l’educació és una oportunitat irrepetible de formar persones. Potenciem el treball ben fet i la satisfacció dels resultats dels propis reptes. Fomentem la constància i el coneixement d’un mateix respectant les capacitats i interessos dels nostres infants.

La nostra manera de treballar fa que oferim una educació de qualitat per tal que els vostres fills i filles puguin créixer i desenvolupar els seus coneixements adequadament:

 • Potenciem un entorn d’aprenentatge ric que permet a l’alumnat desenvolupar les seves capacitats  i les intel·ligències múltiples a través de diferents propostes metodològiques actives.
 • Apostem per l’ús responsable de les noves tecnologies. Utilitzem diferents recursos multimèdia interactius.
 • Iniciem als nens i nenes en la robòtica a través del joc i petits reptes.
 • Atenem les diversitats dels alumnes oferint material diversificat, amb propostes àmplies per donar resposta a les necessitats específiques de cada alumne.

Alguns dels serveis que oferim durant l’educació infantil són:

 • Acollida matinal des de les 7:30 hores i de tarda fins les 18:30 hores.
 • Menjador amb cuina pròpia amb menús saludables i monitoratge titulat per a poder oferir diferents activitats de qualitat en l’espai de lleure del migdia. Es pot atendre qualsevol intolerància alimentària.
 • Comunicació instantània amb les famílies mitjançant la plataforma Clickedu.
 • Programa DOCTIVI (P3). Servei de suport per videoconferència amb les famílies per fer consultes a nivell psicopedagògic i mèdic.
 • Recolzem els previs d’aprenentatge de la lectoescriptura de foma lúdica, mitjançant el programa GLIFING (P4 – P5), on fomentem la consciència fonològica, el vocabulari i les funcions executives de l’alumn@.
 • We speak English every day. Oferim un projecte multilingüe on l’infant té contacte diari amb la llengua anglesa.
 • Servei de teleassitència amb l’Hospital de nens de Sant Joan de Déu.

A l’educació infantil busquem activitats que permetin que els nens i nenes puguin desenvolupar les seves capacitats al màxim:

 • Oferim classes oficials d’anglès en grup reduït a partir de 5 anys per nivells d’aprenentatge amb l’objectiu que els alumnes acabin obtenint la titulació oficial B2 o First Certificate. Treballem amb l’Escola Oficial d’Anglès Trinity College.
 • Fem sortides pedagògiques i convivències on ampliem les experiències competencials dels alumnes.
 • Ambients d’aprenentatge.
 • Espai científic i creatiu.
 • Expressió corporal; activa’t.
 • Racó de teatre i emocions.
 • Creació digital i robòtica.
 • Curset de natació.
 • Cultural Rhythm.
 • Escola de bàsquet.
 • Hort urbà.

Admissions

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 389 48 50
Mòbil: 691 256 122
Correu: admissions@culturalbadalona.com

.

Formulari de contacte