Slide CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

La Formació Professional en informàtica és un tipus d’estudi que t’ofereix la possibilitat de completar els teus coneixements tant a nivell acadèmic com professional. El món de la informàtica i xarxes és un camp que està en ple desenvolupament. Les xarxes i la tecnologia s’han fet un lloc a la nostra vida quotidiana, per aquesta raó, les empreses creen llocs de treball relacionats amb aquest camp.

Has de saber que si tens experiència prèvia laboral dins del món de la informàtica, el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses el CFGM en Informàtica (Sistemes Microinformàtics i Xarxes) podràs completar els teus estudis amb un Cicle Formatiu Superior en Ciberseguretat, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral.

 • Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
 • Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat. Camp Informàtica i Xarxes.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.617 hores lectives i 383 hores de formació en empreses.

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

Descobrireu i coneixereu els components d’un ordinador i aprendreu a instal·lar programari de gestió d’equips i a mantenir-los.

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistemes operatius  Windows i Linux.

Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 5: Xarxes Locals

Estudi de les xarxes locals on aprendreu a configurar commutadors i encaminadors per detectar i resoldre incidències.

Mòdul 6: Seguretat informàtic

Aprendreu els processos que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

Instal·lareu i configurareu serveix de xarxa com ara DNS, DHCP, correu electrònic, etc.

Mòdul 8: Aplicacions Web

Treballareu la instal·lació i configuració d’aplicacions web, serveus de gestió d’arxiu, gestors de continguts i portals webs d’aprenentatge. Aprendreu a desenvolupar llocs web amb HTML i CSS.

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 11: Anglès tècnic

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de la informàtica.

Mòdul 12: Síntesi

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Tècnic/a instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics.
 • Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet.
 • Tècnic/a en suport informàtic.
 • Tècnic/a en xarxes de dades.
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.

Aquesta titulació permet continuar amb els següents estudis:

 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent (homologat a Espanya).
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Superar el curs de formació específic per l’accés als cicles de grau mitjà (CAM).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any que es fa la prova.

Què t’oferim?

Contacta amb nosaltres!

  La opinió dels nostres alumnes és molt important per nosaltres

  Alumnes Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informatics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Actualment estic cursant el segon curs de Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat. Les pràctiques d’empresa m’han permès afiançar els coneixements apresos a classe. L’any vinent continuaré la meva formació a la Universitat estudiant Enginyeria Informàtica.

  Núria Gurillo Ruíz, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Ciberseguretat.
  Alumnes Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informatics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Vaig iniciar els meus estudis al Col·legi Cultural amb un CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Actualment curso segon curs de CFGS en Ciberseguretat. Durant el primer curs del CFGS vaig començar a treballar a una empresa que es dedica a donar suport informàtic a altres empreses. Actualment compagino la feina amb els estudis.

  Daniel Torrado Pérez, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Ciberseguretat.
  Alumnes Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informatics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Les pràctiques d’empresa que em va proposar el centre durant el primer curs de CFGS en Ciberseguretat m’han permès quedar-me a l’empresa com un treballador més. Quan acabi els meus estudis la meva intenció és continuar treballant i complementar els meus coneixements amb Certificacions Oficials.

  Daniel Herraiz García, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Ciberseguretat.
  Alumnes Cicles Formatius en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  He començat els meus estudis de CFGM en Informàtica al Col·legi Cultural. He pogut cursar les meves pràctiques d’empresa al mateix Col·legi i això m’ha permès veure com funciona des de dins. Quan acabi els estudis actuals continuaré la meva formació professional cursant el CFGS en Ciberseguretat.

  Pol Domínguez Mitjà, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGM en Informàtica
  Alumnes Cicles Formatius en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  He començat els meus estudis de CFGM en Informàtica al Col·legi Cultural. Per a mi és un repte començar els meus estudis en un àmbit com aquest i espero poder-ne aprendre molt. Quan acabi els meus estudis m’agradaria continuar amb un CFGS en Ciberseguretat.

  Jia Xin Guo, Col·legi Cultural. 1r curs de CFGM en Informàtica

  El nostre cicle en xifres

  + 0
  d’experiència impartint Cicles Formatius.
  + 0
  alumnes graduats en CFGS i CFGM
  0%
  Aules desdoblades per garantir una millor atenció als alumnes*
  0%
  Dades d’inserció laboral un cop acabats els estudis**
  0%
  Alumnes que continuen la seva formació**

  *A excepció dels mòduls transversals a tots els Cicles Formatius.
  **Dades facilitades pel Departament d’Educació. Font: aquí.

  Altres estudis que et poden interessar

  Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Família professional: Informàtica i Comunicacions.

  Àmbit professional: Tecnologies de la informació.

  Durada: 2000 hores distribuïdes en 2 anys.  1617 hores lectives i 383 en centres de treball.

  Ves al Cicle Formatiu

  Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

  Família professional: Administració i gestió

  Àmbit professional: Administració i oficina

  Durada: 2000 hores distribuïdes en 2 anys.  1584 hores lectives i 416 en centres de treball.

  Ves al Cicle Formatiu

  Empreses amb les que col·laborem: