Batxillerat Social

Col·legi Cultural Badalona Etapa concertada

Amb el Batxillerat Social els alumnes poden aprofundir en matèries com ara Economia d’empresa, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Història del món contemporani, etc. Això els permet conèixer les diferents parts del món empresarial i obtenir les diferents eines per entendre l’economia que avui dia és tan canviant. Els alumnes hauran de cursar un conjunt de matèries comunes i un conjunt de matèries específiques.

Durant el curs es duen a terme diverses activitats i sortides que permeten que els alumnes aprenguin en un ambient més distés. Totes les activitats són proposades i avalades pel Departament de Llengües.

Un cop els alumnes acabin el Batxillerat poden optar a fer les Proves d’Accés a la Universitat per accedir a algun grau relacionat amb la família o bé un Cicle Formatiu de Grau Superior

Aquestes matèries són comunes a tots els Batxillerats. Es reparteixen entre el primer i el segon curs.

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Anglès
  • Educació física
  • Filosofia
  • Història
  • Ciències per al món contemporani
  • Tutoria
  • Treball de recerca

Aquestes matèries són específiques per al Batxillerat Social. Es reparteixen entre el primer i el segon curs.

  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Economia d’empresa
  • Història del món contemporani
  • Geografia
  • Francès
  • Economia
  • Psicologia i Sociologia
  • Literatura catalana
  • Literatura castellana
  • Història de l’art
  • TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

Els tallers complementen el currículum de Batxillerat i permeten desenvolupar aspectes de la formació de l’alumnat potenciant el treball cooperatiu. Els tallers dels que disposa el Centre són:

 • Taller de Matemàtiques.
 • Taller i laboratori de Física.
 • Taller i laboratori de Química.
 • Taller i laboratori de Biologia.
 • Taller de Tècniques de la Informació i la Comunicació.
 • Taller de Cultura clàssica.
 • Taller d’Història de l’Art.
 • Taller d’Economia i Empresa.
 • Taller de llengües: reforç de Català i Castellà.
 • Taller d’expressió en català i castella i comentari de text.
 • Taller d’Alemany.
La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues
fases:

 • Fase general. Aquesta fase és obligatòria i consta de cinc exercicis:
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història
  • … i una matèria comuna d’opció a triar entre:
   • Llatí
   • Matemàtiques
   • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
   • Fonament de les arts
 • Fase específica. Aquesta fase és voluntària. Els alumnes es poden examinar d’un
  màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:
 • Anàlisi musical
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia d’empresa
 • Electrotècnica
 • Física
 • Fonaments de les arts
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Història de la filosofia
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Química
 • Tecnologia industrial

Pel que fa al càlcul de la nota d’accés, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte en cas que la seva qualificació sigui igual o superior a 5.
Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat. Per més informació podeu consultar l’enllaç del Departament d’Ensenyament.

Informació de contacte

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 389 58 06
Mòbil: 689 535 477
Correu: btx@culturalbadalona.com

.

Formulari de contacte