El Projecte Educatiu del Col·legi Cultural

El Projecte Educatiu és el que ens defineix com a Col·legi; una escola concertada que defensa el desenvolupament dels valors morals, ètics i acadèmics dels nostres alumnes. Totes les etapes educatives, des de la Llar d’Infants i Educació Infantil fins a Cicles Formatius i Batxillerat estan basades en aquest document.

Aquest document es complementa amb el projecte Compartim Somriures, un projecte interdisciplinar que s’adapta a totes les etapes educatives del centre.

Orientació ideològica

 • Pluralisme ideològic: el Projecte Educatiu del Col·legi respecta l’evolució de l’alumne en el sentit de no imposar-li cap concepció política. Se li han d’estimular els valors de convivència, solidaritat, respecte als altres i actitud de diàleg.
 • Valors democràtics: transmissió dels valors bàsics d’una societat democràtica; el respecte cap als altres i cap a un mateix, el sentit de la llibertat lligat amb el de la responsabilitat, la solidaritat, contribuir a la conservació i millora de la societat.

Línia metodològica

 • En l’aspecte educatiu: fomentar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió.
 • En l’aspecte pedagògic: habilitar el major nombre de mitjans per poder atendre el màxim nombre capacitats intel·lectuals.
 • En l’aspecte instructiu: donem importància a l’adquisició d’hàbits, tècniques i continguts bàsics.
 • En l’aspecte formal: entenem que la disciplina són necessaris per la vida i la feina però no han de ser entesos ni com una rutina ni com una simple conseqüència de la coacció.
Projecte, Educatiu, Etapes, concertades, Col·legi, Cultural

Opcions pedagògiques

 • Coeducació: els ensenyaments que s’imparteixin per als alumnes seran els mateixos i es desenvoluparan en el marc de la coeducació independentment del sexe, raça i religió.
 • Aprenentatge significatiu: els principis pedagògics que configuren l’aprenentatge significatiu inspiraran i orientaran la pràctica docent.

Opcions lingüístiques

 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès

Comparteix-ho!