Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu és el que ens defineix com un Col·legi, una escola concertada i laica que defensa el desenvolupament dels valors morals, ètics i acadèmics dels nostres alumnes. Totes les etapes educatives que oferim al nostre Centre estan basades en aquest document.

Aquest document es complementa amb el projecte Compartim Somriures, un projecte interdisciplinar que s’adapta a totes les etapes eductatives del centre.

 

Compartim somriures!

Orientació ideològica

 • Pluralisme ideològic: el Col·legi ha de respectar l’evolució de l’alumne en el sentit de no imposar-li cap concepció política. Se li han d’estimular els valors de convivència, solidaritat, respecte als altres i actitud de diàleg.
 • Valors democràtics: transmissió dels valors bàsics d’una societat democràtica; el respecte cap als altres i cap a un mateix, el sentit de la llibertat lligat amb el de la responsabilitat, la solidaritat, contribuir a la conservació i millora de la societat.

Línia metodològica

 • En l’aspecte educatiu: fomentar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió.
 • En l’aspecte pedagògic: habilitar el major nombre de mitjans per poder atendre el màxim nombre capacitats intel·lectuals.
 • En l’aspecte instructiu: donem importància a l’adquisició d’hàbits, tècniques i continguts bàsics.
 • En l’aspecte formal: entenem que la disciplina són necessaris per la vida i la feina però no han de ser entesos ni com una rutina ni com una simple conseqüència de la coacció.

Opcions pedagògiques

 • Coeducació: els ensenyaments que s’imparteixin per als alumnes seran els mateixos i es desenvoluparan en el marc de la coeducació independentment del sexe, raça i religió.
 • Aprenentatge significatiu: els principis pedagògics que configuren l’aprenentatge significatiu inspiraran i orientaran la pràctica docent.

Opcions lingüístiques

 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès