Cursos de preparació a les proves PAP i PAU

El Col·legi Cultural ofereix un curs de preparació per a les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per als alumnes que estan cursant el segon curs de Batxillerat o ja l’hagin finalitzat i pels alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior finalitzat o que acabin aquest any.  També ofereix un curs de preparació per a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per aquells alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat que vulguin preparar algunes de les assignatures específiques per fer front a la Selectivitat.

Aquests cursos estan dirigits tant a alumnes del Centre com alumnes que no estan inscrits al Col·legi. Si estàs interessat en algun d’aquests cursos de preparació pots omplir el formulari o bé trucar al 93 389 58 06 – 689 535 477. Si ho prefereixes ens pots enviar un correu a btx@culturalbadalona.com.

Curs de preparació per les PAP

Per accedir a estudis universitaris de grau d’Educació Infantil i Primària, es requereix a més de la prova d’accés a la universitat, prova PAU, una altra prova d’aptitud personal que s’anomena prova PAP. Un alumne/a que aprova PAU però no supera PAP no pot accedir a estudis universitaris d’Educció infantil i Primària.

El Col·legi Cultural ofereix un curs per a preparar aquesta prova oficial. La prova PAP consta d’una part de càlcul i una part de llengua i s’han de superar ambdues. Aquest curs té una durada de 6 mesos, d’octubre a març, i es realitza els divendres en horari de 16h a 18 hores. De 16:00 a 17:00 hores correspon a la part de càlcul i de 17:00 a 18:00 hores correspon a la part de llengua.

Per a més informació poden contactar a través del correu electrònic btx@culturalbadalona.com o trucant al telèfon 93 389 58 06.

Curs de preparació per les PAU

Els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior que vulguin accedir a estudis universitaris de grau poden millorar la seva nota d’accés realitzant la prat específica de les PAU. Això correspon a examinar-se de dues matèries de modalitat.

El Col·legi Cultural ofereix un curs per a preparar aquesta prova oficial. Aquest curs va de gener a maig en format de dues hores a la setmana, una hora per matèria.

Per a més informació o consultes sobre les matèries de interès poden contactar a través del correu electrònic btx@culturalbadalona.com o bé trucant al telèfon 93 389 58 06.

Formulari de contacte