Slide CFGS Ciberseguretat CFGS Ciberseguretat CFGS Ciberseguretat CFGS Ciberseguretat

La Formació Professional és un tipus d’estudis que obre als alumnes les portes a noves possibilitats acadèmiques i professionals. El món de la informàtica i la ciberseguretat és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana. El fet que cada vegada hi hagi més tecnologia al nostre voltant fa que estiguem més exposats als ciberatacs. Has de saber que si tens experiència laboral prèvia dins d’aquesta branca professional el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses aquest Cicle Formatiu podràs completar els teus estudis amb un altre Cicle d’Administració i Finances, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral. A més, el Col·legi disposa d’un conveni amb la UNIR mitjançant el qual podràs cursar un Grau en Tecnologia, Informàtica i Disseny en només dos anys. Aquesta opció implica una sèrie de beneficis per tots els alumnes i exalumnes del Col·legi.

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració Sistemes Informàtics en la Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat
 • Objectiu: Anàlisi de vulnerabilitats i aprenentatge d’habilitats en Hacking Ètic. Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.617 hores lectives i 383 hores de formació en empreses.

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Aprendreu a instal·lar i configurar un sistema informàtic. Aprendreu també a gestionar els recursos en xarxa i implantar software específic.

Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades

Aprendreu a gestionar i dissenyar una Base de Dades a través del llenguatge SQL. Aprendreu també a connectar una Base de Dades amb un entorn web.

Mòdul 3: Programació Bàsica

Aprendreu a programar i dissenyar aplicacions amb el llenguatge Java.

Mòdul 4: Llenguatge de Marques

Aprendreu la relació que hi ha entre els llenguatges de marques i els sistemes empresarials de gestió d’informació.

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Descobrireu quins són els elements del maquinari que formen els ordinadors i aprendreu a instal·lar programari i clonar sistemes.

Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius

Aprendreu a administrar de manera avançada els sistemes operatius i a automatitzar tasques amb llenguatges de guions.

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Aprendreu a configurar i administrar diferents dispositius en xarxa.

Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet

Treballareu amb un conjunt de serveis en xarxa. Aprendreu a instal·lar, configurar i administrar servidors DHCP, DNS, Web, etc.

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Aprendreu a programar amb PHP. Instal·lareu i configurareu un servidor web i un gestor de continguts.

Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD

Aprendreu a administrar les Bases de Dades i a automatitzar processos interns que permetran gestionar de manera més eficient una Base de Dades.

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Traureu el màxim rendiment als sistemes informàtics estudiant els aspectes que engloben tota la seguretat, vulnerabilitats i mètodes per oferir uns serveis robustos i segurs.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 14: Projecte

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 15: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 383 hores en un centre de treball.

Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic

Aprendrem a distingir els diferents tipus d’atacs i quins usos se li pot donar a la ciberseguretat i al hacking d’una manera legal, responsable i segura.

Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Dissenyarem un sistema de seguretat robust que permeti protegir un sistema de xarxes i serveis.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Tècnic/a en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet.
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport tècnic.
 • Tècnic/a en teleassistència.
 • Tècnic/a en administració de base de dades.
 • Tècnic/a en xarxes.
 • Supervisor/a de sistemes.
 • Tècnic/a en serveis de comuicacions.
 • Tècnic/a en entorns web.

Aquesta titulació permet continuar amb els següents estudis:

 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Disposar del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Disposar del títol tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior en formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la unviersitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què t’oferim?

Contacta amb nosaltres!

  La opinió dels nostres alumnes és molt important per nosaltres

  Alumnes Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informatics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Actualment estic cursant el segon curs de Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat. Les pràctiques d’empresa m’han permès afiançar els coneixements apresos a classe. L’any vinent continuaré la meva formació a la Universitat estudiant Enginyeria Informàtica.

  Núria Gurillo Ruíz, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Ciberseguretat.
  Alumnes Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informatics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Vaig iniciar els meus estudis al Col·legi Cultural amb un CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Actualment curso segon curs de CFGS en Ciberseguretat. Durant el primer curs del CFGS vaig començar a treballar a una empresa que es dedica a donar suport informàtic a altres empreses. Actualment compagino la feina amb els estudis.

  Daniel Torrado Pérez, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Ciberseguretat.
  Alumnes Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informatics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

  Les pràctiques d’empresa que em va proposar el centre durant el primer curs de CFGS en Ciberseguretat m’han permès quedar-me a l’empresa com un treballador més. Quan acabi els meus estudis la meva intenció és continuar treballant i complementar els meus coneixements amb Certificacions Oficials.

  Daniel Herraiz García, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGS en Ciberseguretat.
  Alumnes Cicles Formatius en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  He començat els meus estudis de CFGM en Informàtica al Col·legi Cultural. He pogut cursar les meves pràctiques d’empresa al mateix Col·legi i això m’ha permès veure com funciona des de dins. Quan acabi els estudis actuals continuaré la meva formació professional cursant el CFGS en Ciberseguretat.

  Pol Domínguez Mitjà, Col·legi Cultural. 2n curs de CFGM en Informàtica
  Alumnes Cicles Formatius en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  He començat els meus estudis de CFGM en Informàtica al Col·legi Cultural. Per a mi és un repte començar els meus estudis en un àmbit com aquest i espero poder-ne aprendre molt. Quan acabi els meus estudis m’agradaria continuar amb un CFGS en Ciberseguretat.

  Jia Xin Guo, Col·legi Cultural. 1r curs de CFGM en Informàtica

  El nostre cicle en xifres

  + 0
  anys d’experiència impartint Cicles Formatius.
  + 0
  alumnes graduats en CFGS i CFGM.
  0%
  Dades d’inserció laboral un cop acabats els estudis*
  0%
  Alumnes que continuen la seva formació*

  *Dades facilitades pel Departament d’Educació. Font: aquí.

  Altres estudis que et poden interessar

  Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

  Família professional: Administració i gestió

  Àmbit professional: Administració i oficina

  Durada: 2000 hores distribuïdes en 2 anys.  1584 hores lectives i 416 en centres de treball.

  Ves al Cicle Formatiu

  Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  Família professional: Informàtica i Comunicacions.

  Àmbit professional: Tecnologies de la informació.

  Durada: 2000 hores distribuïdes en 2 anys.  1617 hores lectives i 383 en centres de treball.

  Ves al Cicle Formatiu

  Empreses amb les que col·laborem: