CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat (ICA1)

ASIX

Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Ciberseguretat?

La Formació Professional és un tipus d’estudis que obre als alumnes les portes a noves possibilitats acadèmiques i professionals. El món de la informàtica i la ciberseguretat és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana. El fet que cada vegada hi hagi més tecnologia al nostre voltant fa que estiguem més exposats als ciberatacs. Has de saber que si tens experiència laboral prèvia dins d’aquesta branca professional el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses aquest Cicle Formatiu podràs completar els teus estudis amb un altre Cicle d’Administració i Finances, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral. A més, el Col·legi disposa d’un conveni amb la UNIR mitjançant el qual podràs cursar un Grau en Tecnologia, Informàtica i Disseny en només dos anys. Aquesta opció implica una sèrie de beneficis per tots els alumnes i exalumnes del Col·legi.

Dades del Cicle Formatiu de Formació Professional en Ciberseguretat

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració Sistemes Informàtics en la Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat
 • Objectiu: Anàlisi de vulnerabilitats i aprenentatge d’habilitats en Hacking Ètic. Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.617 hores lectives i 383 hores de formació en empreses.

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Aprendreu a instal·lar i configurar un sistema informàtic. Aprendreu també a gestionar els recursos en xarxa i implantar software específic.

Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades

Aprendreu a gestionar i dissenyar una Base de Dades a través del llenguatge SQL. Aprendreu també a connectar una Base de Dades amb un entorn web.

Mòdul 3: Programació Bàsica

Aprendreu a programar i dissenyar aplicacions amb el llenguatge Java.

Mòdul 4: Llenguatge de Marques

Aprendreu la relació que hi ha entre els llenguatges de marques i els sistemes empresarials de gestió d’informació.

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Descobrireu quins són els elements del maquinari que formen els ordinadors i aprendreu a instal·lar programari i clonar sistemes.

Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius

Aprendreu a administrar de manera avançada els sistemes operatius i a automatitzar tasques amb llenguatges de guions.

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Aprendreu a configurar i administrar diferents dispositius en xarxa.

Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet

Treballareu amb un conjunt de serveis en xarxa. Aprendreu a instal·lar, configurar i administrar servidors DHCP, DNS, Web, etc.

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Aprendreu a programar amb PHP. Instal·lareu i configurareu un servidor web i un gestor de continguts.

Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD

Aprendreu a administrar les Bases de Dades i a automatitzar processos interns que permetran gestionar de manera més eficient una Base de Dades.

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Traureu el màxim rendiment als sistemes informàtics estudiant els aspectes que engloben tota la seguretat, vulnerabilitats i mètodes per oferir uns serveis robustos i segurs.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 14: Projecte

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 15: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 383 hores en un centre de treball.

Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic

Aprendrem a distingir els diferents tipus d’atacs i quins usos se li pot donar a la ciberseguretat i al hacking d’una manera legal, responsable i segura.

Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Dissenyarem un sistema de seguretat robust que permeti protegir un sistema de xarxes i serveis.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Responsable en auditories de Pentesting.
 • Analista de vulnerabilitats.
 • Personal tècnic en administració de sistemes i en serveis d’Internet i de missatgeria electrònica.
 • Personal en teleassistència i suport tècnic.
 • Administrador de base de dades.
 • Responsable en sistemes, xarxes i serveis en comunicacions.
 • Desenvolupador d’entorns web i aplicacions.

Aquesta titulació permet accedir a:

 • Cicle formatiu de grau superior.
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions
 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Grau en Relacions Laborals.
 • Turisme
 • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.

Pots accedir al cicle si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió del títol de tècnic o de tècnic auxiliar (CFGM).
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • COU
 • FP2

Sol·licita informació!

  Etapa concertada

  Telèfon: 93 389 58 06
  Mòbil: 689 535 477
  Correu: ciclesformatius@culturalbadalona.com

  Empreses amb les que col·laborem

  Comparteix-ho!