Formació en Centres de Treball

Com cada any els alumnes de Cicles Formatius realitzen les seves pràctiques d’empresa (FCT) a diferents empreses que el Col·legi els facilita. En molts casos, alguns alumnes tenen l’opció de quedar-s’hi treballant un cop han acabat les pràctiques, aquest és el cas de l’alumne Daniel Herraiz i l’ex-alumne Àlex Sànchez. Tots dos alumnes treballen actualment a l’empresa Inkoova Digital Solutons SL. L’empresa els va donar l’oportunitat d’iniciar les pràctiques de CFGS en Ciberseguretat i finalitzades les pràctiques els van incorporar a la seva plantilla de treballadors.

El Col·legi Cultural sempre busca empreses que estiguin disposades a col·laborar i a comprometre’s amb la formació dels nostres alumnes i potenciar així les oportunitats laborals dels nostres alumnes.

Daniel Herraiz i Àlex Sànchez