Administració i Finances

Administració i Finances

Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Administració i Finances?

La Formació Professional en Administració i Finances és un tipus d’estudis que obre als alumnes les portes a noves possibilitats tant acadèmiques i professionals. El món de l’empresa i les finances és un món que està present en el món laboral. Cursar la Formació Professional en Administració i Finances és una bona opció per incorporar-te al món empresarial. Has de saber que si tens experiència laboral prèvia dins d’aquesta branca professional el Col·legi Cultural disposa del servei d’Assessorament i Reconeixement.

Si curses aquest Cicle Formatiu podràs completar els teus estudis amb un altre Cicle, accedir a la Universitat o bé incorporar-te al món laboral. A més, el Col·legi disposa d’un conveni amb la UNIR mitjançant el qual podràs cursar un Grau en Empresa en només dos anys. Aquesta opció implica una sèrie de beneficis per tots els alumnes i exalumnes del Col·legi.

Dades del Cicle Formatiu de Formació Professional en Administració i Finances

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances
 • Objectiu: Aprendre i entendre les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública i/o privada.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.584 hores lectives i 416 hores de formació en empreses.

Mòdul 1: Comunicació i atenció al client

Aprendreu que la comunicació i l’atenció al client és una eina de gestió dins de totes les organitzacions.

Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Coneixereu quina és la informació jurídica i documentació necessària per a la constitució i funcionament d’una empresa.

Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

Mòdul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Un dels departaments més importants dins d’una empresa és el de Recursos Humans. En aquest mòdul aprendreu com funciona la gestió de professionals d’una empresa.

Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

Mòdul 6: Anglès

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de l’administració.

Mòdul 7: Gestió de recursos humans

Obtindreu una visió sobre el procés de contractació i les obligacions administratives de l’empresari amb la Seguretat Social.

Mòdul 8: Gestió financera

Analitzareu i fareu previsions financeres d’una empresa així com càlculs de l’impacte de diferents productes al mercat.

Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat

Aprendreu a fer un anàlisi econòmic i financer d’una empresa.

Mòdul 10: Gestió logística i comercial

Obtindreu una àmplia visió sobre la logística d’una empresa i l’impacte que té aquesta logística sobre l’economia d’una entitat.

Mòdul 11: Simulació empresarial

Creareu una empresa i vosaltres mateixos aprendreu a fer-la fareu viable.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 13: Projecte d’administració i finances

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 14: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 416 hores en un centre de treball.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Sector econòmic d’una gran, mitjana o petita empresa.
 • Sector bancari.
 • Assessor jurídic i/o fiscal.
 • Tècnic en gestories.
 • Serveis d’auditoria comptable.
 • Assessor comercial.
 • Gestió del control empresarial.

Aquesta titulació permet accedir a:

 • Cicle formatiu de grau superior.
 • Grau en Administració i Empreses.
 • Grau en Comptabilitat i Finances.
 • Grau en Economia.
 • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • COU
 • FP2
 • Curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS)

Contacta amb nosaltres!

  Etapa concertada

  Telèfon: 93 389 58 06
  Mòbil: 689 535 477
  Correu: ciclesformatius@culturalbadalona.com

  Empreses amb les que col·laborem

  Comparteix-ho!