CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa perfil professional en Ciberseguretat (ICA1)

ASIX

Per què estudiar ?

El món de la informàtica és un camp que està en ple desenvolupament. És tracta d’un entorn que fa que avui dia la societat vagi encaminada cap a un ambient més tecnològic on la informàtica hi està més que present. Si tens curiositat i vols formar part d’aquest entorn per treure’n profit, aquest és el teu camí. Inscriu-te!

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració Sistemes Informàtics en la Xarxa perfil professional en Ciberseguretat

Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb la possibilitat de compaginar amb el món laboral i estudis universitaris.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

Estudiar al Col·legi Cultural m’ha permès demostrar-me a mi mateixa que amb esforç i dedicació puc aconseguir els meus objectius.

Carla Fidalgo Rosas, Col·legi Cultural

Estic al Col·legi Cultural des de ben petit, això m’ha permès passar per totes les etapes educatives i finalitzar amb Cicles Formatius, uns Cicles que m’han donat la possibilitat d’enfocar la meva vida a un entorn més tècnic i descobrir la meva vocació.

Iván Sánchez Pérez, Col·legi Cultural

Vaig entrar al Col·legi Cultural quan era petit i he passat per totes les etapes educatives fins a Cicles Formatius. Ara, he sortit del Col·legi amb feina i amb una gran motivació.

David Pol Sànchez Martos, Col·legi Cultural

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Aprendreu a instal·lar i configurar un sistema informàtic. Aprendreu també a gestionar els recursos en xarxa i implantar software específic.

Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades

Aprendreu a gestionar i dissenyar una Base de Dades a través del llenguatge SQL. Aprendreu també a connectar una Base de Dades amb un entorn web.

Mòdul 3: Programació Bàsica

Aprendreu a programar i dissenyar aplicacions amb el llenguatge Java.

Mòdul 4: Llenguatge de Marques

Aprendreu la relació que hi ha entre els llenguatges de marques i els sistemes empresarials de gestió d’informació.

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Descobrireu quins són els elements del maquinari que formen els ordinadors i aprendreu a instal·lar programari i clonar sistemes.

Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius

Aprendreu a administrar de manera avançada els sistemes operatius i a automatitzar tasques amb llenguatges de guions.

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Aprendreu a configurar i administrar diferents dispositius en xarxa.

Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet

Treballareu amb un conjunt de serveis en xarxa. Aprendreu a instal·lar, configurar i administrar servidors DHCP, DNS, Web, etc.

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Aprendreu a programar amb PHP. Instal·lareu i configurareu un servidor web i un gestor de continguts.

Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD

Aprendreu a administrar les Bases de Dades i a automatitzar processos interns que permetran gestionar de manera més eficient una Base de Dades.

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Traureu el màxim rendiment als sistemes informàtics estudiant els aspectes que engloben tota la seguretat, vulnerabilitats i mètodes per oferir uns serveis robustos i segurs.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 14: Projecte

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 15: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic

Aprendrem a distingir els diferents tipus d’atacs i quins usos se li pot donar a la ciberseguretat i al hacking d’una manera legal, responsable i segura.

Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Dissenyarem un sistema de seguretat robust que permeti protegir un sistema de xarxes i serveis.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Personal tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Personal tècnic en serveis d’Internet i de missatgeria electrònica.
 • Personal en teleassistència i suport tècnic.
 • Administrador de base de dades.
 • Supervisor de sistemes.
 • Responsable en xarxes i serveis en comunicacions.
 • Desenvolupador d’entorns web.
 • Responsable de seguretat informàtica.

Aquesta titulació permet accedir a:

 • Cicle formatiu de grau superior.
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions
 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Grau en Relacions Laborals.
 • Turisme
 • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.

Pots accedir al cicle si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • COU
 • FP2
 • Curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS)

Telèfon de contacte

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 389 58 06
Correu: fct@culturalbadalona.com
Adreça: C/Termes Romanes, 10 – Badalona

.

Formulari de contacte