Benestar Digital

Durant la setmana passada els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat han treballat el concepte de Benestar Digital. Aquesta activitat realitzada per l’hora de tutoria ha consistit en deixar de banda, durant una setmana, el telèfon mòbil.

A la classe de tutoria els alumnes han pogut tractar temes com per exemple el Benestar Digital, conscienciació sobre la dependència del telèfon, consells per dependre’n menys… Finalment, els alumnes han completat una enquesta a la qual se’ls ha preguntat sobre quina sensació han tingut durant la setmana, si consideren que depenen del telèfon etc. Els resultats han estat bastant sorprenents, molts dels alumnes han reconegut tenir una dependència elevada amb el seu telèfon mòbil, per sort, molts d’ells també han reconegut que l’activitat els ha ajudat a ser-ne més conscients i a prendre mesures per tal de dependre’n menys.

Gràcies a tots els alumnes per participar en aquesta activitat!

Benestar Digital