Concurs Metròpolis FPLab

Els alumnes de primer curs de Cicle Formatiu Superior en Informàtica amb perfil professional en Ciberseguretat han quedat classificats a la tercera Fase del concurs Metròpolis FPLab! L’objectiu del concurs és donar resposta a diferents reptes proposats per empreses externes.

Un dels grups, Los Chicos del Puerto, ha triat el repte del Port de Barcelona sota el títol “Quin sistema tècnic o de gestió es pot implantar en l’autobús que creua el Port perquè els usuaris respectin les zones i els seus requisits per pujar i baixar a les parades?“.  L’objectiu d’aquest repte és el de trobar la manera d’aconseguir que els treballadors del Port de Barcelona baixin únicament a les parades autoritzades quan fan servir un autobús dins del recinte del Port. 

L’altre grup, TMBoys, ha triat el repte presentat per Transports Metropolitans de Barcelona sota el títol “Com podríem millorar l’experiència de l’usuàri/a per tal de reduir el neguit que es genera a les parades de bus respecte a els horaris, fluxos, accessibilitat, incidències, etc…?” L’objectiu d’aquest repte és el de reduir la incertesa dels usuaris quan estan esperant l’autobús a la parada.

Des d’aquí us donem molts ànims!