Concurs Metròpolis FPLab

Els alumnes de primer curs de Cicle Formatiu Superior en Informàtica amb perfil professional en Ciberseguretat han quedat classificats a la quarta Fase del concurs Metròpolis FPLab! La fase de l’acceleradora! Ara els alumnes hauran de preparar un conjunt de material per vendre el seu prototip per tal que sigui un dels classificats! Recordeu que l’objectiu del concurs és donar resposta a diferents reptes proposats per empreses externes.

Un dels grups, Los Chicos del Puerto, ha triat el repte del Port de Barcelona sota el títol “Quin sistema tècnic o de gestió es pot implantar en l’autobús que creua el Port perquè els usuaris respectin les zones i els seus requisits per pujar i baixar a les parades?“.  L’objectiu d’aquest repte és el de trobar la manera d’aconseguir que els treballadors del Port de Barcelona baixin únicament a les parades autoritzades quan fan servir un autobús dins del recinte del Port. 

L’altre grup, TMBoys, ha triat el repte presentat per Transports Metropolitans de Barcelona sota el títol “Com podríem millorar l’experiència de l’usuàri/a per tal de reduir el neguit que es genera a les parades de bus respecte a els horaris, fluxos, accessibilitat, incidències, etc…?” L’objectiu d’aquest repte és el de reduir la incertesa dels usuaris quan estan esperant l’autobús a la parada.

Si esteu interessats en veure els dos vídeos explicatius que els alumnes han fet sobre el seu prototip aquí els teniu!

Prototip TMBoys

Prototip Los Chicos del Puerto