Metròpolis FPLab – Visita a l’Hospital del Mar

Enguany els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat participen de nou al concurs Metròpolis FPLab. En aquest concurs hi participen diverses empreses de renom on proposen diferents reptes reals. Els alumnes han de triar un dels reptes proposats i han d’aportar-hi una solució.

El grup format per en Sergio Alejandre, Jaume Jofre, Òscar Macias i Pol Sànchez han triat el repte proposat per l’Hospital del Mar; “Com podríem aplicar eines d’e-healt per reduir les incidències que apareixen durant les maniobres d’una aturada cardiorespiratòria instrahospitalària?” Per tal de poder resoldre els seus dubtes, el passat dimecres van poder visitar les instal·lacions de l’Hospital del Mar i van poder parlar amb el personal implicat durant el procés de detecció d’una aturada cardiorespiratòria. Va ser un matí en el que van poder veure i escoltar les opinions del personal sanitari i recollir les seves necessitats.

metropolis-hospitalMar