La vostra opinió ens interessa

Després d’un mes de classes dels alumnes de Cicles Formatius, l’equip docent els hem demanat al seva opinió sobre aquesta nova etapa.

En total hem preguntat a 74 alumnes de primer curs dels tres cicles diferents i podem dir que els resultats són molt satisfactoris! Algunes de les preguntes que hem fet és quin objectiu de futur tenen un cop acabin aquesta etapa. El seu objectiu és el de continuar formant-se i poder-se incorporar al món laboral. Amb un Cicle Formatiu els alumnes poden continuar estudis d’igual o diferent branca. No obstant, tots coincideixen en continuar amb un altre Cicle Formatiu de Grau Superior o bé anar a la Universitat.

Per una altra banda, també hem preguntat als alumnes què és el que més els atrau sobre el nostres Cicles. Els alumnes de CFGS en Ciberseguretat coincideixen amb que el que més els crida l’atenció és la nostra especialització en Ciberseguretat i el ventall de sortides i possibilitats que ofereix. Amb el Cicle Formatiu de Grau Superior els alumnes tindran una bona base per anar a la Universitat o incorporar-se al món laboral. Respecte els alumnes de CFGM en Informàtica, el fet de poder formar-se més endavant en el món de la Ciberseguretat és un punt que fa que els sigui de reclam. Finalment, tant els d’Administració i Finances com els d’Informàtica, tots coincideixen amb que les pràctiques d’empresa són una molt bona oportunitat per entrar al món laboral. Una oportunitat que altres estudis no ofereixen.

Finalment, sobre si recomanarien el nostres Cicles Formatius, tots els alumnes confirmen que sí que ho farien amb una nota de 4.27/5. Sobre quina valoració donen al tracte i benvinguda per part del professorat obtenim un 4.30/5.

Amb aquests resultats, només ens queda donar-vos les GRÀCIES!