L’Antiga Grècia

Dins de la matèria d’ Art de segon de batxillerat estudiem la transcendència de la cultura i legat artístic grec dins del món occidental.

L’Acròpolis d’Atenes, la ciutat alta més important de totes les polis, tenia una doble funció, defensiva, i com a seu dels principals llocs de culte. Pèricles va donar la direcció d’ aquesta important obra a Fídees. L’Acrópolis d’ Atenes va ser declarada Patrimonio Universal de la Humanidad per la UNESCO (any 1987 a Paris).

El alumnes representen una conversa imaginària entre Pèricles i Fidies contemplant l’Acròpolis. Felicitem als nostres alumnes per la seva creativitat.